Göbeklitepe Nerede?Göbeklitepe Tarihçesi Göbeklitepe Giriş Ücreti

6
343

“Tarihin sıfır noktası,Dünya tarihinin değişimi ve hatta bazı yabancı kaynaklarda Adem ile Havva’nın Cenneti” şeklinde betimlenen Göbeklitepe’yi;Göbeklitepe nerede,Göbeklitepe tarihçesi,Göbeklitepe giriş ücreti ana başlıkları ve tüm detayları ile keşfetmeye hazır mısınız?

Tarihin Sıfır Noktası Göbeklitepe

Nedir Göbeklitepe’yi bu kadar ilgi odağı yapan? Aslında bu sorunun pek çok bilimsel cevabı var.Göbeklitepe’de bulunan buluntuların yaşı bile tek başına, tüm dünyada bu kadar merak uyandırmasını açıklayabilir.Yapılan karbon 14 testi bu tarihi eserlerin yaşını yaklaşık 12000 yıl olarak tayin etmiştir.

Göbeklitepe Nerede?Göbeklitepe Tarihçesi Göbeklitepe Giriş Ücreti

İnsanlık ve Dünya tarihinin Neolitik Döneminin ortalarına kadar bir tarihe sahip olup,Neolitik Devrin bir bölümünün sonlanmasına neden olmuş bir antik bölge olduğu düşünülmektedir.İşte bu noktada Göbeklitepe tarihçesi ile ilgili şu hipotez gündeme geliyor,

Neden tarihin sıfır noktasıdır Göbeklitepe? Bu teoriyi iyi anlatabilmek için sizleri çok sıkmadan dünya tarihi dönemleri ve özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyoruz.

Göbeklitepe Nerede?Göbeklitepe Tarihçesi Göbeklitepe Giriş Ücreti

Tarih öncesi antik kronoloji; Taş,Tunç ve Demir Çağ olarak sıralanmaktadır.Neolitik Çağ, Taş Çağıdır Dünya tarihinin.Ve bilinen en ilkel yaşam tarzıdır.Tarım yoktur,yerleşik yaşam tarzı yoktur ve belki de en önemlisi o dönemlere ait dinsel inanış şekilleri henüz başlamamıştır.Milyon yıllık Dünya tarihinin o dönemlerinde insanlık sadece avlanmakta ve göç etmektedir.

Göbeklitepe tarihçesinden anladığımız bilgiler ışığında şu bilimsel gerçekler ortaya çıkmıştır.Günümüzden 12 bin yıl eskiye uzanan dinsel motifli buluntular (tapınak mimarisi) ve yaklaşık 7 bin yıllık buğday kalıntıları insanoğlunun göçer hayattan dinsel nedenlerden  dolayı birleşik hayata geçmişler ve daha sonrasında da tarıma başlamışlardır.İşte bunun için tarihin sıfır noktasıdır Göbeklitepe.

Göbeklitepe

Bu kısmı tekrar vurgulamak istiyoruz.Göbeklitepe’nin bulunmasından önce Dünya tarihçileri insanoğlunun önce tarım yapıp yerleşik hayata geçerek daha sonrasında dini inanışlara sahip olduğu düşünürdü.İşte sıfır noktası bize anlatıyor ki tarihi süreç tersi  şekilde işlemiş ve insanoğlu önce din ile tanışıp daha sonra toplu yaşama ve tarım hayatına başlamıştır.

Göbeklitepe nerede ve Göbeklitepe tarihçesi başlıklarımıza geçmeden önce isterseniz biraz da bu bölgedeki antik kentin yapısal ve mimari özelliklerini inceleyelim…

Göbeklitepe Buluntuları

Göbeklitepe’nin oldukça az kısmı kazılmış olsa da çıkarılan ve ayağa kaldırılan buluntular Göbeklitepe tarihçesi ve o dönemin özelliklerine ait pek çok bilgi sunmaktadır.Bu alanda bulunan buluntular Neolitik Çağın son dönemlerine ait antik özelliklere sahip olsa da bir çok yapısal ve anlamsal farklılıkları da mevcuttur.

Dairesel Tapınaklar

Genel olarak dairesel yapıdaki 20 adet alandan oluşmaktadır.Bu 20 alanın bugüne kadar 6 tanesi kazılmış ve ayağa kaldırılmıştır.Daire yapılarının en büyüğünün çapı 30 metredir.Daireler blok taş sütunlarla çevrilidir.Sütünlar 4-6 metre uzunluğunda olup tamamı T şeklindedir.T sütunların bazılarının ağırlığı 50 tona ulaşmaktadır.

Göbeklitepe

Her daire, merkezinde 2 adet ve çevresinde yer alan 10-12 adet bu T sütunlardan oluşmaktadır.Sütunların üzerinde genellikle hayvan motif ve simgeleri mevcuttur.Bu dairesel yapı ve simgelerden dolayı, dairesel alanların tapınak olduğu güçlü kanıtlarla düşünülmektedir.Yazımızın başında belirttiğimiz gibi 12000 yıl önceki dünya uygarlığı henüz avcı ve göçebe iken Göbeklitepe ile dinsel inanış,toplu yaşam formu ve tarım hayatına geçiş yapmıştır.

Göbeklitepe T Sütunlar

Yani işin özünde insanlar dinsel ibadet yapabilmek adına bir arada yaşamaya başlamışlardır.Ardından da bir arada yaşamaya devam edebilmek için avlanmadan çok tarıma yönelmek zorunda kalmışlardır.

Hayvan ve İnsan Simgeleri

T sütunların gövdelerinde, çakmak taşlar ile yontularak yapıldığı düşünülen kurt,tilki, yaban domuzu, turna, boğa, yaban ördeği, leylek, yılan, akrep, yabani koyun,aslan ve örümcek sembolleri mevcuttur.Antik çağlarda bu çoğu yırtıcı hayvan motiflerinin koruyucu yada tapınma anlamı içerdiği bilinmektedir.Bu boyutu da Göbeklitepe’nin tapınaklar alanı olduğunun kanıtlarından biridir.

Göbeklitepe

Göbeklitepe tarihçesine uygun olarak, temsil ettiği antik çağın özelliklerini taşıyan çeşitli heykeller ile de ön plana çıkmaktadır.Kafaları geometrik şekillerde yüz figürleri olmayan insan ve hayvan figürleri Göbeklitepe buluntuları arasındadır.Yüz figürü olmaması mistik bir yapılanma olduğunu düşündüren konulardan biridir.Erkek ve kadın cinsel organlarını içeren insan heykelleri yine buluntular arasında dikkat çekenlerdendir.İnsan figürlerinden oluşan heykelleri Urfa Müzesi’nde sergilenmektedir.

Göbeklitepe Hayvan ve İnsan Simgeleri

Göbeklitepe buluntuları ile ilgili bir diğer önemli ayrıntı ise,tapınakların için 150 litre suyu alabilecek dibeklerin bulunmasıdır.Arkeologlar bu suların tapınaklarda yapılan dinsel ayinlerle ilgili olabileceğini düşünmektedirler.

Göbeklitepe buluntuları ve Göbeklitepe tarihçesi konularını sizlere aktarırken kendi gözlem ve araştırmalarımızın yanı sıra,Göbeklitepe gezimizde rehberimiz Uğurcan Çalışkan’nın bilgi ve birikimlerinden de yararlandık.Aynı zamanda sanat tarihi yüksek lisansına sahip Uğurcan bey’e buradan teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.Göbeklitepe konusunda bilgi almak veya bölge gezileriniz için rehberlik talep etmek için kendisine ugurcancaliskan@outlook.com elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Göbeklitepe Tarihçesi

Göbeklitepe Antik Tarihçesi

Yazımızın bu bölümünde sizlere Göbeklitepe tarihçesi hakkında bilgiler vermek istiyoruz.Arkeolojik tarihçe olarak Göbeklitepe 12000 yıl yaşında olup dünya uygarlık tarihinin bilinen en eski tapınağıdır.

Bir kıyaslama yapılabilmesi açısından Dünya’nın en eski eserleri arasında yer alan Malta Monolitikleri 5600,Stonehenge 5000,Mısır Piramitleri ise 4650 yıllık geçmişe sahiptir.Yanı Göbeklitepe tarihçesi bilinen en eski antik yapı özelliğini taşımaktadır.

Göbeklitepe Kazı Tarihçesi

Göbeklitepe bölgesindeki ilk arkeolojik araştırmalar 1963 yılında yüzey araştırması şeklinde başlamış olup bu çalışmayı 1980 yılında Peter Benedict isimli bilim adamı yayınlamıştır.

Göbeklitepe Tarihçesi

Göbeklitepe ile ilgili çalışmalar uzunca bir süre yerinde saymış ancak şuan ki kazı bölgesindeki bir ağaç, bölge halkı tarafından altında yatan arkeolojik zenginlikten tamamen bağımsız olarak kutsal olarak düşünülüp dilek ağacı olarak kullanılmıştır.

İşte tam da bu yıllarda (90’lı Yıllar) bölgede daha önce kazı çalışmalarından bulunmuş olan Alman arkeolog Dr. Klaus Schmidt Göbeklitepe mevkisini bahsettiğimiz ağaç bölgesinden incelemeye başlar.Yine Urfa ilinin Hilvan ilçesindeki Nevali Çori kazı alanına çok benzetir ve Göbeklitepe’de de Nevali Çori’deki gibi Neolitik döneme ait buluntular olabileceğine karar verir.

Göbeklitepe Tarihçesi

Böylece Klaus Schmidt ve Türk olan arkeolog eşi liderliğindeki ekip ile ilk kazılar başlar.2011 ve 2012 yıllarında Göbeklitepe’de yoğun kazılar yapılır ve neredeyse bugün ki durumuna yaklaşır.2014 yılında Dr.Klaus Schmidt’in ölümüyle kazılar durmuştur.

Göbeklitepe Gizem ve Sırları

  • T sütunlar üzerindeki hayvan simgeleri mitolojik tapınma ve inanç sistemlerini çağrıştırmaktadır.
  • Bazı bilim adamlarına göre sütunlardaki semboller astrolojik değer taşımaktadır.Bunların yıldızları takip edip tapınmak amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir.
  • Dikilitaşlardaki çanta sembolleri dikkat çekicidir.Meksika ve Mezopotamya’da birbirlerinden çok farklı zamanlarda yapılan heykellerdeki çanta figürleri tesadüf müdür?
Göbeklitepe
  • Göbeklitepe’de yaşam neden ve nasıl son bulmuştur?Bu konudaki şüphe, bölgede bu yaşam tarzının ileri evrelerini hatırlatacak başka antik yapıların bulunmamasından kaynaklanmaktadır.Klaus Schmidt bu konuda şu şekilde düşünmektedir;”Avcı halk dinle tanışmış birlikte yaşamaya başlamıştır, ardından tarıma başlamışlardır.Ancak tarım ve yaşam kaynakları dinsel tapınmalara ve birlikte yaşamaya yetmemiştir.Bu nedenle Göbeklitepe halkı bölgeyi zaman içinde terk etmiştir.”

Göbeklitepe Nerede

Göbeklitepe Urfa ilimiz sınırlarında Harran Ovasındadır.Urfa şehir merkezine 15 km mesafedeki Örencik Köyü yakınlarındadır.

Göbeklitepe Nerede

Nevali Çori ve Sefer Tepe antik alanları da bu bölgeye yakın konumlu olup yakınlık dikkat çekicidir.

Harran Ovası üzerindeki geniş alana yayılmış  tümülüsler, Neolitik Çağa ait Göbeklitepe’ye ev sahipliği yapmaktadır.

Göbeklitepe Giriş Ücreti

Göbeklitepe giriş ücreti Haziran 2019 tarihi itibari ile 30 TL’dir.Kültür Bakanlığına bağlı bir örenyeri olduğundan müzekart geçerlidir.

65 yaş üstü,18 yaş altı ve bir refakatçisi ile engellilere ücretsizdir.18 yaş üstü öğrencilere de indirimli bilet uygulanmaktadır.

Göbeklitepe Giriş Ücreti

Aracınızla belli bir noktaya kadar gelip müze giriş kısmında biletinizi aldıktan sonra ücretsiz servisler ile 3 dakikalık kısa bir yolculuk ile Göbeklitepe alanına ulaşabiliyorsunuz,

Müzekart nasıl çıkartılır ve ücretleri ile ilgili yazımıza göz atmak isterseniz;Müzekart Çeşitleri

Ülkemizdeki diğer müze ve örenyerleri makalemiz için tıklayın;Müzeler

Ülkemizin keşfedilmeye değer tüm gezi bölgeler yazımız için tıklayın;Gezilecek Yerler

Tarihin sıfır noktası olarak tanımlanan bu gizemli bölgeyi sizler için,Göbeklitepe nerede Göbeklitepe tarihçesi Göbeklitepe giriş ücreti başlıkları ile detaylı olarak anlatmaya çalıştık.Umarız ilginizi çeker ve gezilerinizde faydalı olur….

Merhaba Seyahat Sever Dostlarımız; Vakit buldukça seyahat eden gezgin bir aileyiz.Belki de daha önemlisi gezmek kadar gezi tecrübelerimizi aktarmayı daha çok seviyoruz.Gezilecek yerler konusunda siz değerli okurlarımıza bilgilerimizi aktarmak bizi çok mutlu ediyor.Ankara Gezginleri sayfamız sizler için gezi rehberi veya tatil rehberi olarak faydalı oluyorsa ne mutlu bize....

6 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here